"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

sábado, 28 de julio de 2012

Comunicat d'ATTAC-PV front la petició de rescat del consell de la Generalitat Valenciana

Attac País Valencià  
[castellano abajo]

El pasat 20 de juliol de 2012, el Consell de la Generalitat demanà els diners del Fons de Liquiditat, posant fi a l’intent formal de govern autonòmic valencià.
En fer balanç dels esdeveniments que ens han conduït a aquesta situación al País Valencià ens trobem amb els següents fets:
 • Terra Mítica, cost 377 millons, ara propietat d'Aqualandia, assumint deutes de 65 milions d'euros
 • Ciudad de la Luz, cost 300 milions d'euros i un deute de 190 milions d'euros
 • Aeroport de Castelló, cost 150 milions d'euros + 30 milions en publicitat + 300.000 euros al mes en sous i manteniment
 • Fórmula 1, cost fins ara 244 milions d'euros
 • Emissió de 1.800 milions de "bons patriòtics"; es col·loquen sols 1.055 amb les agències de qualificació qualificant-los de "bons escombraria"
 • Suma del deute financer i pagaments pendents a llarg termini fa 51.605 milions d'euros + 10.489 milions d'euros de les d'empreses públiques fundacions, etc, dependents de la Generalitat. Total 62.000 milions d'euros, el 60'2% del nostre PIB
 • L’espoli de les tres entitats financeres originàriament valencianes: BANCAIXA, CAM i BANCO DE VALENCIA, intervingudes i sense control valencià com a conseqüència de la implicació en operacions immobiliàries i especulatives i el finançament "a fons perdut" dels grans "esdeveniments" del Consell, del València C.F. i altres operacions especulatives d'alt risc
 • EMARSA, forat de entre 17 i 40 milions d'euros i 28 ex-administradors, tots del PP, encausats.
 • GÜRTEL, encausada part de la direcció del PP valencià per finançament il·legal i corrupció
 • BRUGAL, encausades entre altres l'alcaldessa i l'ex-alcalde d'Alacant, del PP, per finançament il·legal i corrupció
 • BLASCO, encausats ell, Felip i vàries persones més de l'ex-conselleria de "solidaritat"(?) per apropiació de diners de l'ajuda a països empobrits
 • RTVV,1.300 milions d'euros de pèrdues per robatoris i gestió corrupta i partidista, d'una ràdio i una televisió allunyades del compromís per la terra que era la raó del seu naixement
 • Ciutat de les Arts, projecte de 160 milions d'euros; cost actual 1800 milions
 • Sanitat pública, entregada a la gestió privada
 • Educació pública, humiliada i mancada de mitjans. Més de 50 milions d'euros de deute a unes 450 escoles concertades
 • Universitats públiques, sense finançament i regals a les privades confesionals
 • ...i d'altres
Esta és, amb dades, la situació d'una comunitat autònoma sotmesa al caciquisme, a la manipulació, al robatori sistemàtic. La nostra versió particular i localitzada de l’aplicació de les politiques neoliberals què, entre d’altres coses, s’ha caracteritzat per la corrupció com a norma en les nostres institucions. Per ATTAC-PV, la corrupció no és, sols, fruit de pràctiques viciades dels representants polítics, sinó que aquestes son part consubstancial al conjunt de normes, escrites i no escrites, amb què es regeix l’actual ordre de les coses. La falta de moral i ètica política, la lògica de que “tot és permés”, inclús promovent lleis que possibiliten accions especulatives i depredadores dels recursos comuns, han contribuït a l’acumulació de riquesa en poques mans, alhora que s’ha destruït l’economia real i productiva del nostre País Valencià. 
 
El model econòmic promogut ha estat el d’un turisme depredador del territori que ens ha hipotecat el futur i la mateixa existència de la terra valenciana, el d'una planificació econòmica enfocada al guany immediat i de rapinya de l'especulació immobiliària i financera, en detriment de consolidar un sector financer propi, una petita i mitjana empresa, que eren el cor de l'economia valenciana amb sectors com el càlçer, el moble, el tèxtil, el joguet o el petit comerç de proximitat i d’una agricultura que garantisca la sobirania alimentària dels valencians i valencianes. En definitiva, les il·lusions i el futur de la ciutadania valenciana, que amb l'enlluernament de la guirlanda i les aparences hem entregat reiteradament el poder polític als representants d’una ideologia, la neoliberal, que està destruint el que és nostre, el territori, l’economia local i productiva i l’estat, garant dels drets i necessitats bàsiques per a la ciutadania.

Quan, d'ara endavant, als llibres d'economia s'explique un cas paradigmàtic de capitalisme de rapinya eixirem la gent valenciana.

Caldrien dimissions, eleccions anticipades, el que siga abans de restar ni un sol instant més en les mans d'aquests personatges, d'aquest caos de latrocini, corrupció i poca vergonya, d'aquesta casta de delinqüents. El poble valencià deuria poder dir la seua en esta situació i no restar mut, impertorbable, petrificat i amb el cap cot. 
 
Els responsables polítics d’aquesta situació (Zaplana, Camps, Olivas, Fabra i Fabra, Brugal, Gürtel, Blasco, Felip, Castedo, el Bigotes i d’altres) són els culpables directes de l’aplicació de les polítiques neoliberals al Pais Valencià. Aquests han estat, ací, la corretja de transmissió de les polítiques de desmantellament d’allò públic promogudes per les institucions supranacionals com el Fons Monetari Internacional, La Comissió Europea, L’Organització Mundial del Comerç, el Banc Mundial i d’altres. I l'oposició, vegetant majoritàriament.

ATTAC-PV, moviment de ciutadans i ciutadanes per l’educació popular en contra de les polítiques neoliberals, fa una crida a la ciutadania valenciana sana i treballadora, cap a la movilització social permanent per recuperar el que és nostre. Fem una crida per recuperar la dignitat com a poble, la participació de forma activa per a que la Democràcia no es reduisca al vot cada quatre anys i a promoure estructures ciutadanes que dinamitzen i exigisquen fórmules de particicipació directa, de democràcia participada que deixen enrrere el capitalisme i les seues corrupcions, injustícies i inequitats.

DIGUEM PROU!
Que res que ens afecte es faça sense el nostre consentiment.
Es tracta simplement de reapropiar-nos, tots i totes juntes, del present i del futur del nostre món.
Afirmem que, amb la participació de la ciutadania activa i informada UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE!

València, juliol de 2012
+++++++++++++++++++++++++++
Catellano
COMUNICADO DE ATTAC-PV FRENTE LA PETICIÓN DE RESCATE DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA
El pasado 20 de julio de 2012, el Consejo de la Generalitat pidió el dinero del Fondo de Liquidez, poniendo fin al intento formal de gobierno autonómico valenciano. 

Al hacer balance de los acontecimientos que nos han conducido a esta situación en el País Valenciano nos encontramos con los siguientes hechos:
 • Terra Mítica: coste 377 millons, ahora propiedad de Aqualandia, asumiendo las deudas de 65 millones de euros
 • Ciudad de Luz: coste 300 millones de euros y una deuda de 190 millones de euros
 • Aeropuerto de Castelló: coste 150 millones de euros + 30 millones en publicidad + 300.000 euros al mes en sueldos y mantenimiento
 • Fórmula 1: coste hasta ahora 244 millones de euros
 • Emisión de 1.800 millones de bonos "patrióticos": se colocan sólo 1.055 con las agencias de calificación calificándolos de bonos "barrería"
 • Suma de la deuda financiera y pagos pendientes a largo plazo: 51.605 millones de euros + 10.489 millones de euros de las de empresas públicas fundaciones, etc, dependientes de la Generalitat. Total 62.000 millones de euros, el 60'2% de nuestro PIB
 • Expolio de las tres entidades financieras originariamente valencianas: BANCAJA, CAM y BANCO DE VALENCIA, intervenidas y sin control valenciano como consecuencia de la implicación en operaciones inmobiliarias y especulativas y la financiación "a fondo perdido" de los grandes "acontecimientos" del Consell, del Valencia C.F. y otras operaciones especulativas de alto riesgo
 • EMARSA: agujero de entre 17 y 40 millones de euros y 28 ex-administradores, todos del PP, encausados.
 • GÜRTEL: encausada parte de la dirección del PP valenciano por financiación ilegal y corrupción
 • BRUGAL: encausadas entre otros la alcaldesa y el ex-alcalde de Alicante, del PP, por financiación ilegal y corrupción
 • BLASCO: encausados él, Felip y varias personas más de la ex-consejería de “solidaridad”(?) por apropiación de dinero de la ayuda a países empobrecidos
 • RTVV: 1.300 millones de euros de pérdidas por robos y gestión corrupta y partidista, de una radio y una televisión, alejadas del compromiso por la tierra que era la razón de su nacimiento
 • Ciutat de les Arts: proyecto de 160 millones de euros; coste actual 1800 millones
 • Sanidad pública: entregada a la gestión privada
 • Educación pública: humillada y falta de medios. Más de 50 millones de euros de deuda a unas 450 escuelas concertadas
 • Universidades públicas: sin financiación y regalos a las privadas confesionals
 • y otros...
Esta es, con datos, la situación de una comunidad autónoma sometida al caciquismo, a la manipulación, al robo sistemático. Nuestra versión particular y localizada de la aplicación de las politicas neoliberales, que entre otros temas se ha caracterizado por la corrupción como norma en nuestras instituciones. Para ATTAC-PV, la corrupción no es, sólo, fruto de prácticas viciadas de los representantes políticos, sino que estas son parte consustancial al conjunto de normas, escritas y no escritas, con que se rige el actual orden de cosas. La falta de moral y ética política, la lógica de que “todo está permitido”, incluso promoviendo leyes que posibilitan acciones especulativas y depredadoras de los recursos comunes, han contribuido a la acumulación de riqueza en pocas manos, a la vez que se ha destruido la economía real y productiva de nuestro País Valenciano. 

El modelo económico promovido ha sido el de un turismo depredador del territorio que nos ha hipotecado el futuro y la misma existencia de la tierra valenciana, el de una planificación económica enfocada a la ganancia inmediata y de rapiña de la especulación inmobiliaria y financiera, en detrimento de consolidar un sector financiero propio, una pequeña y mediana empresa, que eran el corazón de la economía valenciana, con sectores como el calzado, el mueble, el textil, el juguete o el pequeño comercio de proximidad y una agricultura que garantice la soberanía alimentaria de los valencianos y valencianas. En definitiva, las ilusiones y el futuro de la ciudadanía valenciana que, con el deslumbramiento de la guirnalda y las apariencias, hemos entregado reiteradamente el poder político a los representantes de una ideología, la neoliberal, que está destruyendo lo que es nuestro, el territorio, la economía local y productiva y el estado, garante de los derechos y necesidades básicas para la ciudadanía.

Cuando, de ahora en adelante, en los libros de economía se explique un caso paradigmático de capitalismo de rapiña saldremos la gente valenciana.

Harían falta dimisiones, elecciones anticipadas, lo que sea antes de permanecer ni un solo instante más en las manos de estos personajes, de este caos de latrocinio, corrupción y poca vergüenza, de esta casta de delincuentes. El pueblo valenciano debería de poder decir la suya en esta situación y no permanecer mudo, imperturbable, petrificado y con la cabeza gacha. 

Los responsables políticos de esta situación (Zaplana, Camps, Olivas, Fabra y Fabra, Brugal, Gürtel, Blasco, Felip, Castedo, el Bigotes y otros) son los culpables directos de la aplicación de las políticas neoliberales al Pais Valenciano. Estos han sido, aquí, la correa de transmisión de las políticas de desmantelamiento de lo público promovidas por las instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, La Comisión Europea, La Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y otros. Y la oposición, vegetando mayoritariamente.

ATTAC-PV, movimiento de ciudadanos y ciudadanas por la educación popular en contra de las políticas neoliberales, hace un llamamiento, a la ciudadanía valenciana sana y trabajadora, hacia la movilización social permanente para recuperar lo que es nuestro. Hacemos un llamamiento para recuperar la dignidad como pueblo, la participación de forma activa para que la Democracia no se reduzca al voto cada cuatro años y a promover estructuras ciudadanas que dinamicen y exijan fórmulas de particicipación directa, de democracia participada, que dejen atrás el capitalismo y sus corrupciones, injusticias y desigualdades.

DIGAMOS BASTA!
Que nada que nos afecte se haga sin nuestro consentimiento.
Se trata simplemente de reapropiarnos, todos y todas juntas, del presente y del futuro de nuestro mundo.
Afirmamos que, con la participación de la ciudadanía activa e informada OTRO MUNDO ES POSIBLE!
Valencia, julio de 2012