"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

domingo, 2 de noviembre de 2014

La privatització mata

FORA LES EMPRESES DE LA NOSTRA SALUT!
 
[castellano abajo]

L’anomenada «crisi de l’èbola» ha deixat ben clar la brutal disminució de recursos en la sanitat pública, abocats a la seva destrucció. Els últims anys ha augmentat el balafiament dels diners públics i del bé comú en un negoci genocida amb semblant democràtic, i amb lleis fetes a la seua mesura que han servit en safata la privatització de la sanitat i han suposat l’exclusió de milers i milers de persones, i que a més han acabat amb milers de llocs de treball de les plantilles públiques. Els i les treballadores sanitàries que encara tenim feina, comptem amb menys recursos i en condicions més precàries, exposades a més perills i amb una xarxa i garantia social que els protegeixca mes que cuestionable.

En aquest context, insistim, no solament són necessàries les dimissions i depuració de responsabilitats dels ineptes, dels estafadors i dels criminals gestors polítics d’un negoci lucratiu de cami cap a a la beneficencia; sinó que és l’hora d’organitzar-se i d’impulsar una resposta mobilitzadora contundent. Tenim la força de la raó, per derogar les lleis que provoquen l’apartheid sanitari, l’exclusió i la condemna a mort dels sectors de la població més desfavorida, dels malalts crònics i dependents, etc. És a dir, la condemna a mort de les creixents capes socials amb menys recursos.

Aquestes lleis (la Llei 15/97 de «noves formes de gestió», clau mestra de la privatització sanitària, i el RD 16/2012) deixen sense dret a cobertura sanitària a milers d’immigrants “sense papers”, joves, dones i persones parades de llarga durada. Fins i tot en la seua misèria moral, també els menors queden massa sovint sense dret a assistència.

Si tot això no fora prou, ara amb el Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç (el TTIP) que s’està negociant entre la UE i els EUA, es permetrà que les empreses puguen demanar indemnitzacions milionàries quan un govern prenga decisions que perjudiquen els seus interessos o els seus guanys. Aquestes “mesures” no són una altra cosa que un extermini silenciós i selectiu de les persones més pobres, del conjunt de la classe treballadora.

Gran nombre d’estudis demostren que ser atès en un hospital privat amb ànim de lucre augmenta la probabilitat de mort respecte a ser atès en un hospital públic (Estudi: «Un 2% en adults. Un 8% en pacients crònics. Un 9,5 % en nounats», elaborat per P.J. Devereaux i altres autors). A més, ara mateix sabem que l’últim “compromís” adoptat per l’estat espanyol amb Brussel·les promet retallar la despesa sanitària 2120 milions més d’euros en 2015. Davant totes aquestes mesures diguem prou !!! P’el defensament de la nostra salut , per la participació real de treballadores i usuaris al control de la gestió; Per tot això fem una crida a empendre accions coordinades i sostingudes als centres de salut i hospitals que s’inicien a la Manifestació unitària dia 5 de Novembre a les 19h00 a la Plaça Sant Agustí de València.

Privatitzar la sanitat mata!!
Fora les empreses de la nostra salut!!!
Derogació de la llei 15/95 i RD 16/2012 privatitzadores i excloents !!
No al TTIP!!!
Convocants: CAS-PV, Josisanitatuniversal, PACD, Iaioflautas, Parke Alkosa, BUA, CNT, COS, CGT.

 
¡¡ LA PRIVATIZACION MATA!!
¡FUERA LAS EMPRESAS DE NUESTRA SALUD!


La llamada “crisis del Ébola” ha dejado patente la brutal disminución de recursos en la Sanidad Pública, viéndonos abocados/as a la destrucción de la misma y al total y definitivo impulso de la privatización, dilapidando lo público y el bien común de todos/as en un negocio lucrativo de camino a la beneficencia ,con barniz democrático .Valiéndose de unas leyes servidas en bandejas privatizadoras y excluyentes, la desmantelación del sistema público de Salud deja a los/as trabajadores/as de la Sanidad diezmados/as en sus plantillas, con menos recursos y expuestos/as a cualquier peligro, con una red y garantía social que los/as proteja más que cuestionable.

En este contexto, insistimos en que no solo son necesarias las dimisiones y la depuración de responsabilidades de ineptos/as, estafadores/as y criminales gestores/as políticos/as , sino que es la hora de organizarse y de impulsar una respuesta movilizadora contundente Tenemos la fuerza de la razón para derogar y echar abajo las leyes que provocan la segregación sanitaria y la exclusión de los sectores de la población mas desfavorecidos, de los enfermos crónicos, y dependientes etc. Es decir, la condena a muerte de las crecientes capas sociales con menos recursos.

Estas leyes, la 15/97 de “nuevas formas de gestión” llave maestra de la privatización sanitaria y el Real Decreto 16/2012, que deja sin derecho a la cobertura sanitaria a miles de inmigrantes “sin papeles”(incluso en su chapucera aplicación y miseria moral los/as menores quedan también en ocasiones sin derecho a la asistencia sanitaria), tambien jóvenes, mujeres y personas paradas de larga duración . Si todo esto no fuera suficiente , ahora con el Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) que se esta negociando, las empresas podrán pedir indemnizaciones millonarias cuando un gobierno tome decisiones que perjudiquen sus ganancias. Estas “medidas” no son otra cosa que un exterminio silencioso y selectivo de las personas mas pobres, del conjunto de la clase trabajadora.


Gran número de estudios demuestran que ser atendido/a en un hospital privado –y, por tanto, con ánimo de lucro aumenta la probabilidad de muerte respecto a ser atendido/a en un hospital público: un 2% en adultos; 8% en pacientes crónicos y 9,5 % en recién nacidos (informe J.P Deveraux). Además, cabe recordar que, el último “compromiso” adoptado por este Estado con Bruselas promete recortar el gasto sanitario 2120 millones más en 2015.


A todas estas medidas decimos: ¡basta ya! Por la defensa de nuestra Salud, por la participación real de trabajadoras y usuarios en el control de la gestión;

Hacemos una llamada a emprender acciones coordinadas y sostenidas en los centros de Salud y los hospitales, que se inicien con la participación de trabajadores/as y usuarios/as en una manifestación unitaria el 5 de noviembre, a las 19:00h en la Plaza San Agustín.

Decimos Basta ¡!!

Privatizar mata: ¡fuera las empresas de nuestra Salud!

¡Derogación de la ley 15/97 y RD 16/2012 privatizadores y excluyentes!

¡No al TTIP!