"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

martes, 14 de mayo de 2013

No devem! No paguem!

por la PLATAFORMA AUDITORIA CIUTADANA DEL DEUTE - VALÈNCIA (PACD - València)

L’auditoria ciutadana del deute és una ferramenta a través de la qual es desvetlarà com s’ha generat el deute públic i si el precipitat pagament d’aquest per a assolir el dèficit 0, proporcionarà més riquesa i benestar a la ciutadania, o més aviat, pobresa, atur i precarietat.

Des de 2010, prenent com excusa l’excessiu deute públic, diferents governs en l’estat espanyol vénen implementant polítiques que, a més de generar atur, han minvat els salaris, les condicions laborals dels treballadors i treballadores i la qualitat dels serveis públics que tota la ciutadania paguem amb els nostres impostos.

Mostrar com s’ha planificat i realitzat la despesa pública, com s’han finançat nombrosos projectes d’un dubtós benefici per a la ciutadania, i si en el procés s’han comès il·legalitats o hi ha hagut corrupteles, és essencial perquè la nostra democràcia, greument amenaçada pels “mercats”, assolisca més transparència i participació de tots i totes.

Si el deute adquirit perjudica a la ciutadania o si procedeix de fets delictius com la corrupció, haurà de ser declarat il·legítim o fins i tot odiós.

A més, l’auditoria ciutadana proporcionarà també una visió de l’impacte ambiental, cultural i de gènere que la bombolla del deute està tenint en la nostra societat. Per tant, no és solament una qüestió econòmica, és també una qüestió social i política.

Per això, fem una crida a tota la ciutadania, independentment dels seus coneixements o experiència, a participar en aquest procés d’aprenentatge col·lectiu i d’empoderament, que ens retorne la sobirania expropiada per la dictadura dels mercats financers.

Si t’interessa participar o rebre informació, contacta amb auditoriavalencia@gmail.com o visita la web http://valencia.auditoriaciudadana.net

PLATAFORMA AUDITORIA CIUTADANA DEL DEUTE VALÈNCIA. PACD