"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

jueves, 16 de febrero de 2012

ACTA 1a SESSIÓ GRUP AUDITORIA DEL DEUTE EN VALÈNCIA 07/02/2012


Hora i lloc de l’assemblea: 19:30h, Arte Facto, València.
Assistència: Assemblea 15M Ciutat Vella-Botànic; Assemblea 15M Ecologia; Cooperativa Integral Valenciana; Comissió Jurídica 15M; Col·lectiu Autoformato; Assemblea 15M Olivereta; Patas Arriba; Universitat de València-Sociologia. 11 persones.
Temes tractats:
 • Repartiment de documentació:
o “Situación inicio de campaña de auditoría en distintas partes del estado”.
o “Acta reunión colectivos interesados en acciones sobre auditoria de la deuda. Madrid, 9 de octubre 2011”.
o “Patas Arriba: carta per a una mobilització contra el deute i la constitució d’una plataforma ciutadana d’auditoria del deute a València”.
 • Es presenta el grup de Patas Arriba i es comenta la documentació repartida. S’informa de la proposta d’una nova reunió a Madrid dels col·lectius implicats en el tema a nivell estatal.
 • Antonio espressa el seu ideal del treball a fer entenent l’auditoria com un procés permeable, rigurós i amb forta presència a la societat, acotada en el temps, les conclusions finals de la qual es farien públiques mitjançant un acte públic amb un “tribunal popular del deute”. Comenta que prefereix centrar l’auditoria a nivell autonòmic.
 • Es discuteixen les limitacions sobre acotar el projecte a un calendari i es comenta que allò ideal seria que fóra flexiu, permetent anar fent públiques les conclusions que, per àrees o altre criteri, s’anaren traient. Una auditoria ciutadana sol plantejar-se a llarg termini tot i que sempre és una ferramenta útil d’informació i difusió crítica del que està passant.
 • Com abordar la part tècnica. Es comenta que potser primer caldria donar-li certa força a la campanya i després integrar persones expertes però, s’emfatitza en la idea que no s’ha de tindre por a no ser expertes i en què hem d’anar formant-nos. S’anomena la pàgina web www.auditoria15m.org, on hi ha molta informació sobre el tema. A més, Jerôme enviarà -via correu electrònic- un llistat de fonts on obtindre informació sobre el deute i altres qüestions relacionades.
 • On centrar l’auditoria: València ciutat o País Valencià? Es debat l’abast de l’auditoria i sembla que hi ha cert consens en centrar-la a nivell de País Valencià, recordant la conciliació del treball local amb la campanya estatal.
 • Es planteja com es faria la coordinació amb la resta de grups estatals, el treball final dels quals s'inclouria en un mateix document. Tambés es donen idees d’organització del grup.
 • Es destaca la importància d'implicar diferents col·lectius socials, aprofitant a més la implicació de diverses assemblees del 15M per arribar als barris.
 • Es recorda la complexitat de la lluita i la sobresaturació d’informació, cal organitzar-se i no duplicar informació i recursos.
 • On buscar les fonts d’informació. Sembla haver un consens general respecte a la necessitat de rigurositat i citació de fonts. Es citen possibles fonts com la premsa (sempre que vaja referenciada) i els informes d’institucions diverses (sindicatura de comptes; departaments universitaris; institut valencià de finances; sindicats; etc.).
 • Breu descripció del concepte “auditoria del deute”, l’objectiu de la qual és determinar la part que aquest té d’odiosa o il·legítima per tal d’exigir responsabilitats jurídiques o d’altre tipus (impacte en els drets humans...); tanmateix, l’objectiu últim és un canvi social i polític radical. Es donen alguns exemples d’experiències de països com Irlanda, Bèlgica, Grècia... i algunes xifres sobre el deute espanyol extretes de l’article digital “Entendiendo la deuda en 15min.”
 • Es proposa la possibilitat de redactar un minibutlletí informatiu i didàctic per informar de la campanya d’auditoria i del grup de treball així com de les dades que es vagen analitzant. Es comenta que seria interessant fer-ho en un mes aproximadament.
 • Es proposen mitjans de difusió digital a l’estil d’un blog o una pàgina web amb un subdomini que recorde el de Barcelona que més endavant es pensaran.
 • Es decideix fer un grup de correu per enviar-nos tota mena d’informació mentre es pensa si generar altre tipus d’espai informatiu en la web.
 • Es valora què fer respecte a la primera formació del dissabte dia 11 de febrer ja que conincideix amb altres convocatòries. Inicialment es mantindrà.
 • Finalment, es fa una ronda de presentacions i es decideix la data de la propera reunió: DIMECRES 22 DE FEBRER a les 19h a ARTE FACTO (C/Peu de la Creu, 8).
Per formar part de la llista de correu (auditoriavalencia@googlegroups.com) podeu enviar un correu electrònic a auditoriavalencia@gmail.com sol·licitant ser incloses al grup