"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

miércoles, 11 de marzo de 2015

Castelló - Un cavall de Troika ens amenaça: el TTIP

por Campaña No al TTIP

Des del passat 2 de desembre de 2014 diferents associacions i organitzacions de la societat castellonenca van decidir unir esforços en una única campanya, per a lluitar contra els tractats internacionals de comerç i inversió, de sigles TTIP, CETA i TiSA, que està negociant l'UE a esquenes de la ciutadania.

Totes juntes pretenen impedir que les multinacionals establertes en el país se salten la legislació nacional per a demandar al govern, davant tribunals privats, quan aquest prenga decisions que puguen impedir l'obtenció dels beneficis que esperaven. És a dir, impedir que es generalitzen casos com els del Castor, en el qual el govern ha pagat 1.400 milions d'euros en concepte d'indemnització a una empresa privada.

A més a més, aquestes persones busquen preservar el medi ambient contra el canvi climàtic, de manera que no es generalitzen tècniques d'extracció d'hidrocarburs com el fracking, ni s'aixequen les moratòries i prohibicions aconseguides. Reivindicant el dret a la informació, a triar els aliments, ja que amb aquests tractats no sabrem d'on vénen els aliments que consumim ni com estan fets, ni que dir de la carn, ja que s'està negociant aixecar les prohibicions sobre hormones de creixement i fàrmacs per a l'engreix de bestiar com la ractopamina, així com elevar el nivell tolerable en els aliments de pesticides tòxics, que danyen la salut i el medi ambient. També defensen el principi de precaució que permet impedir la distribució de productes que puguen comportar un perill per a la salut, o fins i tot procedir a la seua retirada del mercat, en cas que les dades científiques no demostren l'absència de riscos per a la salut humana, animal o vegetal, o per al medi ambient.

Les associacions que integren la campanya, conscients que actualment a Espanya existeix una taxa de desocupació major que EUA durant la gran depressió, també reivindiquen uns serveis públics i de qualitat ja que un dels principals objectius de les multinacionals, sobretot les del sector sanitari, és fer-se amb la gestió d'aquests béns, com la gestió de l'aigua o l'educació. I a més, el conjunt de la Campanya reivindica la protecció dels drets laborals, en una lluita contra la precarietat, la pobresa, la desigualtat i la explotació.
 
Moltes d'aquestes associacions lluiten contra aquest tipus de tractats des de fa alguns anys, com ATTAC (Associació per a la tributació de les transaccions financeres i l'acció ciutadana), l'origen de la qual va estar en la lluita contra l'AMI, un altre acord econòmic internacional negociat en secret en l'OCDE i l'OMC que constituïa una amenaça per a la democràcia i es va intentar imposar a la ciutadania a la fi dels anys noranta. Així com Ecologistes en Acció.

Per tot açò, la unitat sorgida de la lluita contra aquests tractats injustos les ha portat a la construcció d'un cavall, similar al de Troia, ja que de la mateixa manera que van penetrar els aqueus a Troia ocults en el ventre del cavall, del ventre dels Tractats una vegada aprovats i ratificats sorgirà una onada de privatitzacions i de reduccions de drets i garanties dels ciutadans, un tsunami d'una dimensió tal que les polítiques d'austeritat imposades per la Troika semblaran una simple broma.

A través d'aquest magnífic cavall, es pretén que la societat visualitze amb claredat els perills que ens portaran aquests tractats i com amenacen les nostres vides.

Baix l'eslogan "No volem ser serfs ni esclaus, ni mercaderia de les multinacionals" recullen el contingut d'aquesta lluita, que de segur donarà molt que parlar.

http://noalttip.blogspot.com.es/2015/03/castello-un-cavall-de-troika-ens.html