"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

sábado, 24 de noviembre de 2012

Gira europea feminista contra el deute i l’austeritat

«Deute públic il·legítim, austeritat, crash social i feminisme»

Durant dues setmanes, del 22 d’octubre al 9 de novembre de 2012, militants feministes de Portugal, Catalunya, França, Grècia, Anglaterra, Hongria, etc. fan una gira feminista sobre el «Deute públic il·legítim, austeritat, crash social i feminisme». Aquesta gira realitzada amb l’ajuda dels col·lectius per una auditoriaciutadana visitarà almenys 9 ciutats de França i també Ginebra. Començarà, en una primera tanda, el 22 d’octubre a París seguidament a Orleans el 23, a Rennes el 24, després a Grenoble el 25 i fer cap a Ginebra el 26 d’octubre. Una segona tanda començarà el 5 de novembre a Lyon, a Mende el 6, per dirigir-se cap a Marsella el 7, el 8 de novembre a Montpeller i acabar el 9 de novembre a Barcelona. Des d’aquí, conferenciants de la gira aniran cap a Florència per organitzar-hi una Àgora feminista europea contra el deute i les mesures d’austeritat.

Aquesta gira, una etapa original en la contra-ofensiva feminista al sistema «deute-austeritat» 

El deute i les mesures d’austeritat imposats per la Troïka als pobles d’Europa no son en absolut neutres des del punt de vista del gènere. Per tota Europa, les dones paguen el preu més alt de l’austeritat, arreu, elles en son les més tocades, en tota prioritat, en tots els aspectes de la seva vida. No és llavors, en absolut, un eufemisme declarar que la il·legitimitat del deute és encara més flagrant si s’és una dona! Si no perden la seva feina com a conseqüència a les baixes d’efectius, fins i tot als acomiadaments massius efectuats en els serveis públics, veuen tant els seus sous com les seves pensions o prestacions socials reduïdes. Condemnades a viure sempre més en la pobresa i la precarietat, tota perspectiva d’accés a l’autonomia financera, pilar essencial de la seva emancipació, esdevé cada vegada més, una utopia. La destrucció de l’Estat social, objectiu privilegiat de l’austeritat neolliberal, impacta prioritàriament en les dones. D’ara endavant, és sobre les seves espatlles que recauen – per un augment del seu treball gratuït i invisible – les tasques d’atenció i de protecció socials abandonades per l’administració pública. Assistim també a una veritable substitució de les obligacions socials fonamentals de l’Estat envers lo privat i doncs envers les dones. L’atenció als infants, als malalts, a les persones grans i discapacitats, als joves en perill d’exclusió i a l’atur passen de ser responsabilitat de l’Estat, a ser-ho de les dones amb tot el que això implica per a elles com el cansament tant físic com psíquic, estrès i absència total de temps per respirar, ocupar-se d’elles mateixes o participar en afers públics. Les polítiques d’austeritat, en penalitzar el dret al treball remunerat de les dones i obligant-les a tornar a l’esfera privada per tornar a tenir el rol dit «tradicional» de mare i/o d’esposa a casa, son corretges potents de reactivació d’una ideologia patriarcal, conservadora i sexista. A més, aquest retorn enrere està acompanyat de mesures que posen en perill els drets més fonamentals de les dones, adquirits de altes lluites. Allà on va estar conquerida, la salut sexual i reproductiva de les dones estan amenaçades. Les retallades pressupostàries imposades per les mesures d’austeritat traven el funcionament d’aquest sector de la sanitat pública, fonamental per la promoció efectiva de la igualtat dels sexes. Simultàniament, menys subsidis són atribuïts a la prevenció del VIH, als centres d’IVG, a les planificacions familiars, a les maternitats i a les cures de salut preventives de les dones. Perquè aleshores exclamar-se, que en un context tal de regressions socials, augmentin la prostitució, el tràfic de dones i les violències?!

Davant aquesta destrucció en tota regla, de tot el que justifica la seva autonomia, hi ha dones que s’organitzen i treballen les seves convergències. En diversos països europeus, cada vegada més, xarxes feministes s’impliquen i/o es comprometen en la lluita contra el deute i l’austeritat, i fan una crida per què es realitzin auditories del deute públic que integrin tant una anàlisi dels impactes de les polítiques d’austeritat sobre les dones com les seves alternatives per a la construcció d’un nou model social que garanteixi l’emancipació de totes i de tots. La gira de les feministes europees a França participa plenament en aquest procés. Espera reforçar les mobilitzacions feministes contra el deute il·legítim i per l’auditoria ciutadana, i constituir una etapa estructural envers la posada en marxa, tant a nivell local com internacional, d’un front unit de les feministes contra aquestes polítiques d’austeritat socialment mortíferes, en particular per a les dones.